Tel./Fax: 0244-522340
Prev
Next
Scurt istoric

Începuturile învăţământului secundar Ploieştean
Actualul Colegiu Naţional "I.L. Caragiale" Ploieşti îşi recunoaşte originile în fiinţarea Gimnaziului de Băieţi din Ploieşti, care şi-a deschis cursurile la 3/15 noiembrie 1864 în localul şcolii Primare de Băieţi Nr. 1. La început a existat o singură clasa I, 19 elevi, pentru ca după două săptămâni să se înfiinţeze şi clasa a II-a, formată din 18 elevi, care în urma unui examen s-a considerat că au cunoştinţele necesare pentru a fi declaraţi promovaţi ai clasei I. Cum şi în Ploieşti se impunea dezvoltarea învăţământului, prin continuitate, de la cel primar către cel secundar, faptul avea să se împlinească prin înfiinţarea Gimnaziului, având ca director onorific pe institutorul superior M.I. Georgescu de la Şcoala Primară de Băieţi Nr. 1, numit de Minister cu Ordinul Nr. 57946 de la 4-X-1864. După un an acesta şi-a dat demisia, iar director definitiv al Gimnaziului a fost numit, la 1 octombrie 1865, I.I. Romanescu. Numele de Sfinţii Petru şi Pavel s-a dat gimnaziului prin Ordinul Nr.7585, din 5 august 1866, semnat de ministrul I. Strat şi capul diviziei, Gh. Bilciurescu, în urma Raportului Nr. 3 al directorului gimnaziului. Până în anul 1878, Liceul Sfintii Petru şi Pavel a funcţionat ca gimnaziu, din acelaşi an devenind liceu de stat. În primă etapă, a genezei, gimnaziul a funcţionat fără întrerupere , timp de 14 ani, chiar şi în timpul Războiului de Independenţă, când în oraş s-au concentrat trupele ruseşti şi ale voluntarilor bulgari. În curtea gimnaziului, într-un mare cort alb, s-a aflat, în lunile aprilie-iunie 1877, capela tarului şi a marelui duce Nicolae Nicolaevici. Anul şcolar era împărţit în semestre, urmate fiecare de examen. Biblioteca a purtat , în primul an , numele Biblioteca Dimitrie N. Dimitriade - drept ofrandă din partea d-nei Maria Dimitriade (pentru soţul decedat), donatoare a 106 volume literare , didactice, latine, franceze, germane şi româneşti. Cu trecerea anilor , planul de învăţământ s-a îmbogăţit şi diversificat, ajungând în anul 1876-1877 la 23 de obiecte de studiu, concentrate în 12 catedre încadrate cu titulari, cu excepţia a doi suplinitori. În anul şcolar 1877-1878, făcându-se socoteala puterii didactice se constată că gimnaziul se rezema pe un corp didactic definitiv şi calificat.