LEGISLATIE

  • LEGEA EDUCATIEI NATIONALE -
  • Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3.191/2019 privind structura anului scolar 2019 - 2020 -
  • Legea - cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice -
  • HOT. NR.846/2017 DIN 29.11.2017 - PENTRU STABILIREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA -
  •