Tel./Fax: 0244-522340

LISTA FUNCŢIILOR

Lista functiilor in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice